תעריף שירותים

תעריף שירותים בתשלום 2018
מאז שנת 2004, מועד תחילת הרפורמות בענף הביטוח, הורחבו חובותיו של סוכן הביטוח כלפי לקוחותיו והוטלו עליו מטלות חדשות רבות.
עמידה בדרישות החוק ובתקנות החדשות כרוכה בעלייה ניכרת בעלויות תפעול המשרד, משום כך אנו נאלצים לגבות דמי טיפול כהשתתפות בהוצאות הכרוכות במתן השירותים המפורטים
הציבור זכאי לקבל חלק משירותים אלו (מסומנים בטבלת התעריפים בכוכבית) ישירות מחברות הביטוח ואפשר לקבלם ישירות באמצעות מוקדי שירות הלקוחות של חברות הביטוח להלן מספריהם:


מגדל
03-9201010
כלל *5454
הפניקס *3455
מנורה *2000
הראל *2735
איילון 03-7569090


הזמנת השירות דרכנו מעניקה ללקוח ערך מוסף רב הכולל ניתוח צרכים, הכוונה, הסבר, רישום, מעקב ביצוע ומענה טלפוני אישי. לצורך הזמנת השירות
צרו קשר עם משרדנו.

תביעות:


סוג השירות

מחיר בש"ח

הערות
תביעת צד ג - טיפול מול חב' ביטוח של צד ג 350.00
תביעה כנגד צד ג - ריכוז המסמכים ומסירתם ללקוח לטיפולו 250.00
תביעה כנגד צד ג - טיפול מול חב' ליסינג, תחבורה ציבורית, צה"ל או משטרה 700.00
תביעה כנגד צד ג' - טיפול מלא ללקוחות המשרד 500.00
תביעה כנגד צד ג' – טיפול מלא למי שאינו לקוח המשרד 1,000.00
טיפול בתביעה עבור פוליסה שאינה דרכנו 1,000.00 או 10% - הגבוה מביניהם

רכב:


סוג השירות

מחיר בש"ח

הערות
תשלום תעודת ביטוח חובה באמצעותנו 50.00 לא כולל מחיר התעודה
הפקה ומשלוח אישור העדר תביעות 75.00 לכל שנת ביטוח
העתק תעודת ביטוח חובה - הנפקה ומשלוח 75.00 לא כולל מחיר התעודה
שעבוד הפוליסה לטובת בנק או אחר 60.00
החלפת רכב 30.00
שינוי נהגים 50.00
הפקת תעודת חובה לאופנוע/קטנוע 120.00

כללי ועסקי:


סוג השירות

מחיר בש"ח

הערות
כתיבת כתב הגנה או תביעה לתביעות קטנות 300.00
טיפול בביטול פוליסה 50.00
אישור קיום ביטוח 200.00 יותר משני אישורים בשנה
מינוי סוכן באמצע תקופה בפוליסה עסקית 500.00 לפוליסה
הנפקת העתק פוליסה ושליחתה בדואר 50.00
העתקי פוליסות נוספים 100.00 לפוליסה
הצעת מחיר לביטוח עסק שלא נעשה דרכנו 1,500.00 מחיר סופי – לפי התיק
טיפול חריג - גבייה, הפקדה, ההעברת תשלום לאחר החזרת הוראת קבע בבנק 250.00
כללי – מחיר שעת עבודה 360.00 חיוב לפי שעה

חיים ובריאות:


סוג השירות

מחיר בש"ח

הערות
תכנון פיננסי ופנסיוני כולל המלצות אם מיושם אצלנו 750.00
תכנון פיננסי ופנסיוני כולל המלצות אם לא מיושם אצלנו 1,200.00
שדרוג או שינוי פוליסה קיימת 40.00
פדיון פוליסה או מוצר אחר (לכל מוצר ) 150.00
אישורים הנפקה ומשלוח – אישור מס , תחזית גבייה ועוד 40.00
העתק פוליסה – הדפסה ומשלוח לכל פוליסה 25.00
טיפול בסיום עבודה פיצויים , רצף קצבה ופיצויים, ריסק זמני פדיונות העברת בעלות 350.00
שרשור השתלמות , פתיחת קופה ופדיון 250.00
בדיקת מסלקה פנסיונית / איתור הון 100.00
בדיקת תיק ביטוחים אישיים ללא מינוי סוכן 700.00 מחיר סופי – לפי התיק
הקמת פוליסת פנסיית חובה ע"ח המעסיק 400.00 חד פעמי
קבלת פוליסה לטיפולנו – מינוי סוכן 350.00 כולל בדיקת הפוליסה
*שינויים ועדכונים בפוליסה – לקוח פעיל ללא תשלום
*שינויים ועדכונים בפוליסה – לקוח לא פעיל 250.00 מחיר סופי – לפי התיק
*פדיון מפוליסה כולל תגמולים – לקוח פעיל 20.00
*פדיון מפוליסה כולל תגמולים – לקוח לא פעיל 300.00
*אישורים – טיפול, הנפקה ומשלוח – לקוח לא פעיל 100.00
*העתקי פוליסות – טיפול, הנפקה ומשלוח – לקוח לא פעיל 250.00
*הלוואה מפוליסה – לקוח פעיל 100.00
*הלוואה מפוליסה – לקוח לא פעיל 250.00
*פדיון קרן השתלמות/קופ"ג 200.00
*פדיון פיצויים – לקוח פעיל ללא תשלום
*פדיון פיצויים – לקוח לא פעיל 250.00
* ריסק זמני 200.00 ש"ח
*קבלת בעלות ו/או עזיבת עבודה – לקוח לא פעיל 250.00
טיפול בתביעות חיים, בריאות, סיעוד – לקוח שלנו ללא תשלום
*טיפול בדחיית של תביעת חיים, בריאות, סיעוד 1,000.00 מחיר סופי – לפי התיק
טיפול בתביעות חיים/בריאות – לא לקוח שלנו מינימום 2,000.00 מחיר סופי – לפי התיק
*פנייה למסלקה הפנסיונית – לקוח קיים 250.00
פנייה למסלקה הפנסיונית והכנת דו"ח למי שאינו לקוח 500.00
ניתוח דו"ח המסלקה בפגישה אישית במשרדנו – לקוח קיים 250.00
ניתוח דו"ח המסלקה בפגישה אישית במשרדנו למי שאינו לקוח 500.00

בתעריף ייתכנו שינויים והתאמות לפי המציאות המשתנה.
המשרד רשאי שלא לקבל כל פנייה
ט.ל.ח