אובדן כושר עבודה לפסיכולוגים

באמצעות טיב קפיטל סוכנות לביטוח בע"מ
אנו שמחים להציע לפסיכולוגים שיבוטחו באמצעות סוכנות טיב קפיטל את התנאים המיוחדים הבאים:
 1. הגדרת אובדן כושר עבודה משופרת – על פי עיסוק כפסיכולוג.
 2. כיסוי עד 75% מההכנסה וכולל שחרור מפרמיה.
 3. ביטוח מורחב עם פיצוי לינארי החל מאובדן כושר עבודה בשיעור של 25% בהתאמה לאחוזי האובדן ולא רק מ-75% כפי שנהוג ברוב הפוליסות לאובדן כושר עבודה.
 4. אין קיזוז של תקבולים מתקבולי ביטוח לאומי (סך הפיצוי עד 100% מהשכר הכולל).
 5. השלמת הפיצוי במקרה של פגיעה בשירות צבאי, במלחמה או בפח”ע – בין הסכום המבוטח לבין התקבול ממקור ממשלתי עד 16,200 ₪.
 6. יש כיסוי אובדן כושר עבודה עקב שמירת הריון (עד גיל 42).
 7. תקופת המתנה לבחירת המבוטח: 3 חודשים / חודש.
 8. בבחירת 3 חודשי המתנה – אם תקופת אי הכושר תעבור שלושת החודשים – כיסוי רטרואקטיבי מתום החודש הראשון.
 9. בעת אשפוז מעל 14 יום יחושב הפיצוי מהיום ה– 8.
 10. שיקום מקצועי (עד גיל 50 באובדן כושר עבודה הצפוי להימשך מעל 12 חודשים).
 11. החזר הוצאות לימוד בגין שיקום מקצועי.
 12. החזר הוצאות טיפולים פיזיותרפיסטים ואלטרנטיביים.
 13. גיל כניסה מקסימלי - 60
 14. הוצאה מוכרת למס.
 15. תשלום קבוע או משתנה מדי שנה.

לקבלת טופס הצעה למילוי לחצו כאן