מספרי חירום

מוקדי תביעות בריאות
מגדל 03-9535659
הראל 1-800-445000 או 03-7547010
מנורה 1-800-605151
הפניקס *345
איילון 03-7569656
כלל 03-6388400

שירותי תיקון למוצרי חשמל
אמינות אקספס 5420*
פמי פרמיום 6560*
פל מעבדות 6668*
סטארט 5676*

שירותי דרך וגרירה
שגריר 8888*
דרכים 2008*
פמי 6560*
אילון 6677*
סטארט 5676*
ממסי 03-5641111
אוטו מוטור 2113*
זברה 03-5105070
מאסטר שיר 6448*

כיסוי שבר שמשות
אוטוגלס בע"מ 1-800-404-505
אילן זגגות רכב בע"מ 03-5534444
פמי פרמיום בע"מ 03-9535611 או *6560

מוקדי תביעות אלמנטרי
איילון 6679* או 072-228678
הפניקס 5070* או 03-733222, 3455* מידע כללי
הכשרה 3453* או moked2@ildinsur.co.il
שומרה תביעות כללי - 03-9258020
תביעות מקיף - 03-9258027
תביעות צד ג' - 03-9258010
הראל 03-9294000
מגדל 03-9276630
חקלאי 03-5632888
כלל 6565*
מנורה 2000*

טיפול בנזקי מים לדירה
ש.ח.ר אסיסטנט בע"מ - 5420* 5420*
אמינות אקספרס שירותים בע"מ 1700-707-171
פמי פרמיום בע"מ 6560*
ש.כ.ל מבית שגריר 888*
מילגם שרותים לעיר 03-7295300