שירות לקוחות

פרטי התקשרות

טלפון 03-9181000
פקס 03-9221003
כתובתנו המצודה 23 אזור, מען למכתבים: ת.ד 7071 פתח תקווה 4917001
דוא"ל tiv@tiv-ins.co.il

רשימת מוסכי הסדר


רשימת שמאי הסדר
רשימת רופאי הסדר