ביטוח חיים ופנסיה

מטרת קרן פנסיה/ביטוח מנהלים היא לתת פתרון נאות בעת קרות אחד המקרים הבאים:
  • אבדן יכולת לעבוד
  • מוות מוקדם
  • פנסיית זקנה
 המשותף לכל המקרים – פגיעה בהכנסה של המשפחה.
חשוב לדעת, כי חובת הפנסיה נוספת לביטוח חבות מעבידים של העסק או לביטוח תאונות עבודה של הביטוח הלאומי. המשמעות של אי-קיום החוק היא כי בעת קרות אחד המקרים: אבדן יכולת לעבוד, מוות מוקדם ופנסיית זקנה ייפול נטל התשלום למשפחת העובד על המעסיק .
הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה אינם חלים על המעסיקים ועל העצמאים, כלומר המדינה מצפה כי בעל עסק ידאג לעצמו. 
כדי לעודד את המעסיקים ואת העצמאים החליטה המדינה לתת הטבות מס גדולות למטרה זו. נצלו זאת ודאגו גם אתם לעתידכם ולעתיד משפחתכם.