ביטוח עסקים, חברות ומפעלים

נשאלתי לא אחת מהו ביטוח טוב.
התשובה פשוטה - ביטוח טוב מאפשר לבעל העסק למנוע קריסה כלכלית עקב נזק תאונתי.
דווקא לבעל עסק שמתקשה לשלם את מחיר הביטוח חשוב להבין, שהביטוח הוא בעל קדימות גבוהה מאד במסגרת הוצאות העסק, כי במקרה של נזק מהותי קיומו של העסק תלוי בביטוח.
סוגי ביטוח
ביטוח רכוש - מפצה את המבוטח בגין נזק הנגרם לרכושו.
ביטוח חבויות - מפצה את המבוטח על תביעות צד ג בגין נזק שנגרם עקב רשלנותו - לפי "פקודת הנזיקין".

כיסוי ביטוחי לעסק
ביטוחים הכרחיים:
אש מורחב, צד ג, חבות מעבידים, אחריות מקצועית / מוצר
הרחבות חשובות: 
שחזור מסמכים, קצר ללוחות חשמל, הוצאות מיוחדות, פינוי הריסות והרחבה לכל הסיכונים.
הרחבות רצויות לפי סוג העיסוק:
פריצה,פריצה על בסיס נזק ראשון, שוד, נזקי מים ונוזלים מורחב, קלקול סחורה בקירור, קבלני משנה, רכוש שעליו עובדים ועוד.
ביטוח נוסף, סעיף שומא, הגבלת ביטוח חסר, מלאי הצהרתי, תוספות לרכוש המבוטח, רכוש בחצרים, רכוש מחוץ לחצרים ועוד. 
ביטוח נזק אובדן רווחים, ביטוח סחורה בהעברה, ביטוח כספים, ביטוח נאמנות - מעילה.

ביטוחים ייחודיים לפי עיסוק
אחריות מוסכים - למוסכי מכונאות, פחחות, פנצ'ריות וכ"ו
אחריות מוביל - חברות תובלה, משלוחים
אחריות מאחסנים - חברות אחסון
ביטוח שבר מכנ י- לצמ"ה, למכונות ייצור, לבתי קרור
ביטוח מחשבים וציוד אלקטרוני

אז מוכרחים לעשות את כל הביטוחים?
ממש לא.
נוותר על ביטוח נזקים שסבירותם אפסית לדעתנו וכן על נזק שנוכל לשלם מכיסנו בלי לגרום לסגירת העסק.
כדי להוזיל את מחיר הביטוח אני מציע לשקול הגדלת סכום ההשתתפות העצמית, וזאת משום שחברות הביטוח מעדיפות לא להתעסק בסכומים "קטנים" הנובעים מנזקים פשוטים ותדירים. סכום ההשתתפות העצמית המינימלי לעסקים גדולים עומד על 10,000 $ ובעסקים  גדולים מאוד אפילו על 50,000 $. אני מציע לכל עסק לבחון את סכום ההשתתפות העצמית המקסימלי שאיתו יוכל לחיות אך יוזיל בצורה מהותית את מחיר הביטוח.