אזור מגורים
גיל הנהג הצעיר ברכב
תאריך קבלת רישיון נהיגה
מין הנהג הצעיר ביותר הצפוי לנהוג ברכב
סוג הביטוח המבוקש
סוג המנוע
בנזין 
דיזל 
גז  
היברידי 
גיר
מספר תביעות ב 3 השנים האחרונות
מספר שלילות רישיון נהיגה
מספר נהגים מורשים